Hoe Kan Een Uitvaartbegeleider U Helpen Bij Een Persoonlijk Afscheid?

Mijn rol als uitvaartbegeleider heeft drie aandachtsgebieden:

 1. Wensen vooraf vastleggen als voorbereiding op de ceremonie van de uitvaart
 2. Begrafenis of crematie
 3. Herdenken van een dierbare of bijzondere gebeurtenis

Wensen vooraf

Mijn eerste aandachtsgebied als uitvaartbegeleider is het vastleggen van de wensen in voorbereiding op de ceremonie tijdens de uitvaart. Dit gesprek is mogelijk terwijl er sprake is van een goede gezondheid of in de periode in een terminale fase.

In dit gesprek nemen we vooral door welke tekst over uw persoonlijk leven tijdens de uitvaart zal worden voorgedragen.

Begeleiding bij crematie of begrafenis

Groot is het verdriet wanneer één van je dierbaren komt te overlijden. De wens om passend afscheid te nemen is een intense belevenis, waaraan je vorm wilt geven.

Van oudsher schakelde men een geestelijke, dominee of pastoor, in om de eredienst in de kerk te houden. Daarin is de afgelopen jaren behoorlijk veel verandering in gekomen.

Door de ontkerkelijking of door andere zienswijzen is het veel minder vanzelfsprekend de viering van het laatste afscheid van een geliefd familielid in handen te leggen van de kerk. In toenemende mate is er de wens de begrafenis of crematie zelf te regelen. Naar eigen smaak.

Zonder ervaring om de bijeenkomst voor het laatste afscheid een goede inhoud te geven, passend bij de overleden persoon in deze nieuwe tijd, zijn er risico’s zoals:

 • teveel willen
 • chaotisch
 • een sfeer van leegte tijdens het afscheid
 • onpersoonlijk en standaard
 • een te lange bijeenkomst

De nieuwe vorm van uitvaarbegeleider is afgestemd op individuele wensen en is noch hoogdravend noch zweverig. Mijn persoonlijke begeleiding maakt de viering tot een gedenkwaardig afscheid. De familie heeft veel aan het hoofd in de dagen van het overlijden tot en met de uitvaart.

Er is een nuanceverschil tussen plotseling overlijden en sterven na een lang ziekbed. Als uitvaartbegeleider geef ik structuur in het tot stand brengen van een passend afscheid. In een persoonlijk overleg neem ik stapsgewijs alles met u door.

 • Persoonlijke wensen bewust maken voor de gesproken overweging of het levensverhaal van de overledene tijdens de uitvaart.
 • Mogelijke hulp voor een keuze uit muziek, een gedicht, een tekst, een ritueel met symbool, alsmede de kleurensamenstelling bij bloemen en andere decoratie. Materiaal daarvoor heeft u zelf of kan ik u aanbieden via mijn inspiratiemap.
 • Organisatorische samenwerking met familie en de begrafenisondernemer.
 • Nagesprek enkele weken na de uitvaart.
 • De uitvaartondernemer verzorgt alle andere praktische onderdelen van de begrafenis of de crematie.

Het persoonlijk gesprek dat ik vooraf met u heb, vindt plaats bij u thuis. Samen met u en andere familieleden ga ik creatief met u aan de slag. Mijn inspiratiemap heb ik voor u ter inzage om ideeën op te doen.

Tijdens het gesprek worden taken verdeeld voor de invulling van de afscheidsbijeenkomst. U wilt bijvoorbeeld dat de familie bepaalde teksten zelf voordraagt.

Mochten de emoties bij het voordragen door een familielid de overhand krijgen, dan sta ik klaar om de voordracht over te nemen. De praktijk laat echter zien dat dit zelden nodig is, de geruststelling om in te springen doet al veel.

Mogelijke onderdelen van de afscheidsbijeenkomst zijn:

 • Tekst over de overledene
 • Gedicht(en)
 • Citaten
 • Muziek, opnames of life
 • Symbool en/of ritueel naar wens

Wil je meer weten over de mogelijkheden van een afscheidsbijeenkomst?

Neem dan vrijblijvend contact op.

Vrijblijvend informatiegesprek

Neem vrijblijvend contact op voor een informatiegesprek:

* Uw naam

* Uw email

* Telefoonnummer

* Binnen hoeveel dagen moet de plechtigheid plaatsvinden?

Opmerkingen

* Gelieve in te vullen.

Luisteren
"Luisteren is horen wat er wordt gezegd; goed luisteren is horen wat er niet wordt gezegd."
Recente artikelen
Erica Tonneyck
Erica Tonneyck